Zakelijk nieuws

Een overzicht van ruim 1.000 gepubliceerde artikelen in regionale weekbladen en magazines. Deze verhalen gaan over ondernemers, groot en klein. Het is slechts een kleine selectie van onderwerpen, waarmee uw bedrijf ook in het nieuws kan komen! Voor meer informatie: www.writing4u.nl, Email: joepderksen@live.com. Foto's kunnen ook via dit emailadres besteld worden.

24 januari 2009

Bewoners van Groot Hoogwaak buitengewoon tevreden over zorg

Ondanks ‘taai vlees’ en ‘te zoute soep’

NOORDWIJK – Zorgcentrum Groot Hoogwaak behoort tot de top van Nederland. Een andere conclusie kan niet getrokken worden, naar aanleiding van het onderzoek dat deze instelling liet uitvoeren door Cliënt & Kwaliteit. Dinsdag 20 januari informeerde Edith Breevaart de Cliëntenraad over de uitslagen. De bewoners beoordelen de zorg met een 9,0 en de cliënten van de thuiszorg geven een 8,9 als waarderingscijfer.

Door Joep Derksen

Geheel terecht was Mania Hoogendoorn, directeur van Groot Hoogwaak, dan ook vol trots over de resultaten, waarvan zij persoonlijk begin december al op de hoogte was gesteld. “Dat is een cum laude cijfer. Toen ik het hoorde, liep ik naast mijn schoenen van trots. De cliënten even de cijfers, maar het zijn de medewerkers die het doen. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek komt daarnaast naar voren dat we heel erg goed scoren op het gebied van de sfeer en de cultuur. In ieder geval is duidelijk dat het met de basis van de zorg hartstikke goed zit in Groot Hoogwaak. We zijn een kleine, lokale, organisatie, maar kunnen dit toch bereiken: dat is heel geweldig!”

Breevaart had speciaal voor de presentatie een vrolijke blouse aangetrokken, zo liet ze weten. “Groot Hoogwaak scoort boven het landelijk gemiddelde. Er zijn dertig bewoners ondervraagd en ook de respons van de thuiszorg was 41%. De anonimiteit van de beantwoorders bleef gewaarborgd. Een van de conclusies van dit onderzoek is dat de meeste bewoners zich hier thuis voelen en minder vaak eenzaam zijn dan landelijk het geval is.”

Sceptisch

De leden van de Cliëntenraad waren aanvankelijk nog wat sceptisch bij het horen van de resultaten. Zo merkte er een op: “Er wordt geantwoord dat het niet stinkt in de gang, maar het stinkt er wel degelijk. Komen die mensen nooit hun kamer uit?” Toch verdween de scepcis naarmate de overige resultaten van het onderzoek bekend werden gemaakt. 90% van de bewoners is tevreden over de verzorging, al “worden die vakantiekrachten wel erg jong”. Ook over de communicatie richting bewoners zijn de respondenten tevreden, op een vraag na: “Heeft u voldoende informatie gekregen over het beleid van de zorgsinstelling als het gaat om beslissingen over de zorg rond het levenseinde? Daarop antwoordde 96% van de mensen met “Nee”. Hoogendoorn kondigde aan dat voortaan tweejaarlijks een informatieavond wordt gehouden over levensbeëindiging.

70% van de mensen voelt zich nooit eenzaam en onderzoeker Breevaart oordeelde: “Dat is een heel mooie en positieve score, die je bijna nergens anders in Nederlandse zorginstellingen terugvindt.” Ook over de woonruimte, privacy en dagstructuur was niets dan lof. Het eten was prima, al hadden enkele respondenten toch wat opmerkingen: “Het vlees is te taai en de soep is te zout.” Tja, over smaak valt niet te twisten.