Zakelijk nieuws

Een overzicht van ruim 900 gepubliceerde artikelen in regionale weekbladen en magazines. Deze verhalen gaan over ondernemers, groot en klein. Het is slechts een kleine selectie van onderwerpen, waarmee uw bedrijf ook in het nieuws kan komen! Voor meer informatie: www.writing4u.nl, Email: joepderksen@live.com. Foto's kunnen ook via dit emailadres besteld worden.

07 november 2016

Het geheim van het succes is lokale betrokkenheid

NAIROBI – Zaken doen in Kenia is aan de ene kant complex, maar kan soms ook opmerkelijk eenvoudig zijn. Bert Rikken, Agricultural Counsellor van de Landbouwraad Kenia, weet dit als geen ander. In een interview vertelt hij hoe de Landbouwraad ondernemers uit de agricultuur kan ondersteunen.

Door Joep Derksen

Het netwerk van landbouwraden ondersteunt Nederlandse bedrijven in de agrarische sector bij hun internationale ambities. De landbouwraad is er voor bedrijven in alle schakels van de (agro)keten, zoals uitgangsmateriaal, agroproducten, techniek, dienstverlening, handel en afzet. Rikken zelf werkt al sinds 2013 als 'landbouwraad' op de ambassade in Nairobi en hij heeft Kenia en Tanzania als werkgebied. Daarvoor heeft hij onder meer op de plantenziektenkundigedienst gewerkt. De afgelopen jaren heeft Rikken zich onderscheiden door zijn inzet op het stimuleren van handel en investeringen tussen Kenia en Nederland in de landbouwsector.

Hij informeert: 'Het klimaat in Kenia is aangenaam en ideaal om het hele jaar rond land- en tuinbouw te bedrijven. Dat komt door de hoogte waarop belangrijke landbouwgebieden zich bevinden. In de Grote Rift-vallei zijn de bodems vulkanisch en dus zeer vruchtbaar.' Al in de vorige eeuw begonnen de eerste Nederlandse rozentelers hun activiteiten in Kenia. En met groot succes: nu komt al de helft van alle rozen op de Nederlandse veiling uit Oost-Afrika.

De Landbouwraad werkt op veel gebieden samen met de Nederlandse Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, Agrofood en Logistiek. In de Keniaanse sierteeltsector leeft het duurzaam ondernemen, oftewel 'climate smart agriculture' en vooral klimaatverandering bijzonder sterk. Één van de succesverhalen is volgens Rikken zonder meer Rozenveredelaar Olij. Dit bedrijf maakt in Naivasha gebruik van zonne-energie voor het opwekken van elektriciteit en warmte. Het project van Green Farming werd in oktober 2013 geopend door minister Ploumen. Het project ‘Solar-powered Greenhouse’ heeft als doel het bedrijf van Olij onafhankelijk te maken van het Keniaanse elektriciteitsnet. Met behulp van zonnepanelen en zonnecollectoren vindt gecombineerde warmte- en stroomopwekking plaats. Hiermee kan de kas ’s nachts worden verwarmd en het bedrijf worden voorzien van stroom voor de bedrijfsprocessen.

Rikken: 'Ze doen veel aan community support en laten zien dat ze niet alleen een commerciële onderneming zijn, maar zich ook bekommeren om de ontwikkeling van de lokale bevolking. Juist doordat ze met veel nieuwe technologieën werken, zoals geothermal heating, hebben ze een voorsprong op nieuwkomers.' Hij wijst op het programma 'Green Farming': 'Dit is bedoeld voor Nederlandse tuinbouwtoeleveranciers die actief zijn in de export van goederen, diensten, kennis en advisering op de Keniaanse markt. Het doel van het programma is om de export van Nederlandse producten te bevorderen en het marktaandeel van de Nederlandse toeleverende sector op de Keniaanse markt te vergroten.'

Sowieso hebben Nederlandse ondernemers vaak een streepje voor, want de Nederlandse regering heeft samen met de 'Kenya Flower Council' afspraken gemaakt, zodat commerciële bedrijven niet tegengewerkt worden. Rikken tipt ondernemers die overwegen om de Keniaanse markt op te gaan: 'Oriënteer jezelf goed. Je kunt met een perfect businessplan komen, maar het is soms wat uitdagender om het uitgevoerd te krijgen. Cultureel gezien werkt het hier anders; het is belangrijk om je leveranciers regelmatig te spreken. Energie valt hier nogal eens uit; dat is belangrijk om mee te nemen in het businessplan. De wegen zijn hier ook heel erg slecht. Dat kan best wat vertraging opleveren.' Hij lacht: 'Net als alle verkeersdrempels. Volgens mij heeft Kenia een wereldrecord aan verkeersdrempels neergelegd!'


Voor meer informatie: www.kenia.agroberichtenbuitenland.nl.