Zakelijk nieuws

Een overzicht van ruim 900 gepubliceerde artikelen in regionale weekbladen en magazines. Deze verhalen gaan over ondernemers, groot en klein. Het is slechts een kleine selectie van onderwerpen, waarmee uw bedrijf ook in het nieuws kan komen! Voor meer informatie: www.writing4u.nl, Email: joepderksen@live.com. Foto's kunnen ook via dit emailadres besteld worden.

31 december 2016

Welzijn Teylingen helpt inwoners voor een beter leven

TEYLINGEN – We leven met ons allen in een samenleving, waarbij het niet meer

vanzelfsprekend is, dat de overheid alle ondersteuning betaalt. 'De mensen moeten het eerst

zelf oplossen', wordt dan gesteld. Maar hoe doe je dat? Veel inwoners worstelen met dit

probleem; ook in Teylingen. En ze weten niet, dat hulp en ondersteuning maar één

telefoontje of één druk op het toetsenbord verwijderd is. Welzijn Teylingen heeft zich de

afgelopen jaren als ondersteunende organisatie enorm ontwikkeld. De medewerksters helpen

de inwoners, (sport)verenigingen en instellingen met raad en daad. En het leidt tot

fantastische nieuwe ontwikkelingen.


Tijdens een welzijnslunch zitten bijna alle adviseurs van Welzijn Teylingen bij elkaar. Dat zijn

Pauline Zwinkels (welzijnsadviseur), Leny Noteboom (mantelzorgadviseur), Marian Kofoed

(adviseur vrijwillige inzet), Margriet van Duivenvoorde (sociaal makelaar), Erika van der Heijden

(sociaal makelaar), Maria Zwart (beleidsmedewerker) en Ria Eijck (directeur). Al gauw gaat het

gesprek over hun werk en delen ze ervaringen met elkaar uit.


Er is veel verborgen leed, die plaats vindt achter de voordeuren. Zo zijn er mantelzorgers, die

iedere dag een klein beetje zwaarder belast worden bij het zorgen voor hun dierbare. Anderen

zitten eenzaam achter de geraniums en voelen hun gezondheid achteruit gaan. Welzijn Teylingen

wil dit soort situaties in kaart brengen en zet daarom binnenkort lokale studenten in. Zij gaan de

buurten in, waar ze zelf vandaan komen, praten met de mensen en brengen de problemen in kaart.

Het is een enorm belangrijke stap, want juist door hier kennis over te hebben, kunnen de

welzijnsadviseurs de inwoners ook daadwerkelijk begeleiden.


'Met preventie kun je veel ellende voorkomen', zo licht Van Duivenvoorde toe. We verbinden

wijkbewoners, organisaties, winkels en verenigingen. Als wij horen dat mensen ergens mee zitten,

sturen we Pauline of Leny op hen af. We kijken wat bijvoorbeeld de buren kunnen doen om te

helpen, maar zonder paternalistisch te zijn. Altijd gaan we uit van de eigen kracht van de mensen;

als je je eigen kracht kunt stimuleren, voel je jezelf er veel beter bij!'


Het is een nieuwe manier van werken, waar alle inwoners beter van worden. En Welzijn Teylingen

regelt de faciliteiten. Zo heeft deze organisatie allerlei initiatieven ondersteund, variërend van de

mantelzorghuiskamer tot het Rouwcafé, het steunpunt en de vacaturebank voor vrijwilligers.

Zwinkels coördineert samen met Laura Methorst het Noodfonds en de Sport- en cultuurregeling.

Hierdoor kunnen alle inwoners van Teylingen – ook degenen met een smalle portemonnee – en

hun kinderen meedoen aan activiteiten. Zwinkels: 'Als iemand de contributie van de vereniging

niet kan betalen, kunnen wij met die vereniging contact opnemen om te kijken wat we hier aan

kunnen doen.' Welzijn Teylingen is nu ook bezig om te kijken hoe speeltuinruimtes en clubhuizen

van sportverenigingen vaker gebruikt kunnen worden voor maatschappelijke doeleinden.


Ook het Welzijn op recept werpt haar vruchten af. Het komt nogal eens voor, dat eenzame

inwoners zich bij de huisarts melden over lichamelijke of geestelijke klachten. In plaats van een

tienminutengesprek met een placebopil, brengt de huisarts hen in contact met het team van Welzijn

Teylingen. Daar is altijd een enthousiaste medewerker beschikbaar om een uur te praten en samen

een plan uit te werken, hoe het leven van die persoon aangenamer en zinvoller kan worden. Ook

zorgt een coördinator integratie statushouders samen met andere organisaties er voor, dat

statushouders in contact komen en samenwerken met de inwoners. Dit is symbolisch precies waar

Welzijn Teylingen voor staat, zo licht Eijck toe: 'Mensen willen graag anderen helpen, maar weten

niet hoe dat op te zetten. Wij zijn de deur die hen daar naar toe brengt.'Wilt u hier meer over weten? Kijk op: www.welzijnteylingen.nl.