Zakelijk nieuws

Een overzicht van ruim 900 gepubliceerde artikelen in regionale weekbladen en magazines. Deze verhalen gaan over ondernemers, groot en klein. Het is slechts een kleine selectie van onderwerpen, waarmee uw bedrijf ook in het nieuws kan komen! Voor meer informatie: www.writing4u.nl, Email: joepderksen@live.com. Foto's kunnen ook via dit emailadres besteld worden.

21 september 2010

Leren solliciteren op Landelijke Banenmarkt

LISSE – De Landelijke Banenmarkt is een plek waar werkgevers en werknemers elkaar kunnen ontmoeten. Bij het UWV WERKbedrijf vindt deze gebeurtenis op donderdag 7 oktober voor de achtste keer plaats. Met behulp van competentietesten, speedmeets en workshops vergroten mensen die “tussen twee banen zitten” hun kans op een nieuwe betaalde functie. De werkgevers kijken tegelijkertijd wat voor vlees ze in de kuip hebben.

Jim Groen, adjunct vestigingsmanager, en Marije Egberts, senior werkcoach werkgeversteam, zijn de afgelopen weken in de weer geweest om de Banenmarkt zo succesvol mogelijk te laten verlopen voor de verwachte 550 werkzoekenden en twintig ondernemingen die honderden banen ter beschikking hebben. Uit de hele Duin- en Bollenstreek zullen de mensen toestromen, zo is de verwachting.

Er is dan ook op die dag van alles te doen, zo informeert Egberts: “We bieden competentietesten aan, zodat je kunt kijken welke kwaliteiten je hebt en welk beroep er het beste bij je past. Dat vergemakkelijkt het zoeken naar een geschikte baan. Ook zijn er workshops voor sollicitatietraining, waar geleerd wordt hoe een CV het beste geschreven kan worden en hoe je jezelf moet presenteren tijdens een sollicitatiegesprek.” De speedmeets tussen werkgever en werkzoekende bleken de afgelopen jaren zeer effectief te zijn: de UWV selecteert potentiële geschikte kandidaten, waarna een bedrijf dat een stand heeft gehuurd vijf kandidaten in een uur spreekt.

Nut

Bij het UWV zijn zo’n 2.400 mensen uit de Duin- en Bollenstreek ingeschreven. Bij de meeste banen die in het bestand zitten, gaat het om functies voor mensen met een LBO- of MBO-opleiding. Maar ook een enkele HBO-er kan slagen als deze actief is op het gebied van ICT of P&O. Heeft deze Banenmarkt wel zin? Immers, al twee jaar zit Nederland in een recessie en het aantal werklozen loopt nog altijd op. Groen is geheel overtuigd van het nut: “De mensen in deze streek hebben een hoog arbeidsethos. Bovendien hebben we contacten met bedrijven in onder meer Leiden, Nieuw Vennep en op Schiphol. We proberen in onze zoektocht naar nieuwe banen dus regio-overstijgend te werken. Natuurlijk is het nu lastiger dan twee jaar geleden om een baan te zoeken, maar het lukt ons nog altijd behoorlijk. In de eerste acht maanden van dit jaar hebben zich 3.259 werkzoekenden bij ons aangesteld. Voor meer dan 60% van deze mensen hebben we weer een baan gevonden.”

De Landelijke Banenmarkt vindt plaats op donderdag 7 oktober, van 14:00 uur tot 20:00 uur, bij UWV WERKbedrijf, Hobahostraat 92, 2161 HE Lisse. W: www.werk.nl.