Zakelijk nieuws

Een overzicht van ruim 900 gepubliceerde artikelen in regionale weekbladen en magazines. Deze verhalen gaan over ondernemers, groot en klein. Het is slechts een kleine selectie van onderwerpen, waarmee uw bedrijf ook in het nieuws kan komen! Voor meer informatie: www.writing4u.nl, Email: joepderksen@live.com. Foto's kunnen ook via dit emailadres besteld worden.

15 januari 2012

Vaessen mag BinnenZee bouwen

NOORDWIJK – Het bedrijf Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V. krijgt de opdracht om het nieuwe zwembad BinnenZee te bouwen. Na een openbare aanbesteding bleek deze onderneming de enige die interesse had om dit miljoenenproject uit te voeren. Volgens het college van burgemeester en wethouders bedragen de totale kosten 8.732.700 euro. Dat is bijna een half miljoen euro hoger dan het krediet wat de gemeenteraad in 2011 beschikbaar had gesteld, maar ligt nog wel onder het bedrag van 9,25 miljoen dat eerder als kostenplaatje geschat werd.

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte, Bereikbaarheid & Financiën van woensdag 11 januari stelt het college voor om in te stemmen met het voorstel om Vaessen de bouw van BinnenZee te gunnen. De politici moeten dan tevens instemmen met het verlenen van een aanvullend krediet van 492.1000 euro. Volgens het collegevoorstel kan de gemeente een ‘extra korting’ krijgen van 120.000 euro als het volledige bedrag van ruim 8,5 miljoen in een keer zou worden overgemaakt. Noordwijk maakt van dit aanbod geen gebruik: ‘dit levert de gemeente geen voordeel op’, zo is te lezen in het voorstel aan de commissie. Die gedachtegang is niet onverstandig, want zodra dat geld zou zijn overgemaakt ben je als gemeente afhankelijk van de grillen van de uitvoerder. Bij een eventueel faillissement zou Noordwijk bovendien kunnen fluiten naar die miljoenen.