Zakelijk nieuws

Een overzicht van ruim 900 gepubliceerde artikelen in regionale weekbladen en magazines. Deze verhalen gaan over ondernemers, groot en klein. Het is slechts een kleine selectie van onderwerpen, waarmee uw bedrijf ook in het nieuws kan komen! Voor meer informatie: www.writing4u.nl, Email: joepderksen@live.com. Foto's kunnen ook via dit emailadres besteld worden.

15 december 2010

Pil alleen werkt niet

OBD biedt al dertig jaar ondersteuning

LISSE – De Onderwijs Begeleidingsdienst Duin- en Bollenstreek (OBD) bestaat dertig jaar; een reden voor een feestje. Wel zijn er veranderingen op komst voor de organisatie die zich al die tijd gericht heeft op het met psychologisch en didactisch onderzoek ondersteunen van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar. Gebeurde dit in het verleden bijna uitsluitend op aanvraag van de scholen, tegenwoordig kloppen ook steeds vaker ouders aan om hun kind te helpen met het oplossen van ontwikkelingsproblematieken.

Al in 1972 werd de OBD landelijk opgericht om sociale achterstandskinderen te begeleiden en in 1980 werd een afdeling in Lisse opgezet. Dit landelijk dekkende netwerk van onderwijsbegeleidingsdienst richt zich op de individuele begeleiding van de leerling, maar kijkt tegelijkertijd naar de omgeving waarin die leerling moet functioneren. De OBD-experts zorgen ervoor dat ook de omgeving begeleid wordt, zodat beter op de behoeften van de leerling ingespeeld kan worden.

Interim-directeur Berend Redder informeert: ‘De meeste scholen zijn zo georganiseerd dat ze vallen onder een overkoepelend bestuur. Met die besturen maken wij mantelafspraken die voor alle scholen gelden, maar waarbij we een individuele aanpak uitvoeren voor de details. Hoewel de gemeenten het onderwijs meer op afstand zetten, is het van belang dat zij financiële steun blijven verlenen voor het behouden van de kwaliteit van het onderwijs. Door haar sterke relatie met de schoolbesturen is de OBD een gezond bedrijf. Maar als de lokale overheid besluit om zich totaal terug te trekken, staan we wel onder druk. Het is noodzakelijk dat er een koppeling tussen de publieke en private sector blijft: het didactisch en psychologisch ondersteunen van leerlingen mag nooit puur particulier worden.’

Aanleren van sociale vaardigheden, tegengaan van faalangst, leren leven met ADHD: tegenwoordig biedt de OBD een breed scala van diensten aan zowel scholen als particulieren. Constance Vink, manager onderwijsadviseur: ‘Wij bieden het totale pakket aan dienstverlening en kijken daarbij niet alleen naar het kind, maar naar de hele omgeving. Het alleen vaststellen van bijvoorbeeld dyslexie is niet voldoende, maar zowel kind, als ouder als leerkracht hebben behoefte om hierin bijgestaan te worden. Alleen een pil erin stoppen, gaat niet werken: wij verzorgen ook de ouderbegeleiding.’

Orthopedagoog Marije Kooiker vult aan: ‘Bij kleuters zijn signalen voor dyslexie dat ze moeite hebben met het onthouden van namen of dagen van de week. Ook zijn ze niet ontvankelijk voor rijmwoorden.’ Van dyslexie kan iemand nooit genezen, maar wel kan geleerd worden hoe hier mee om te gaan. Vink: ‘We hebben een relatie met zorgverzekeraars, die een intensieve behandeling van veertig tot zestig sessies vergoeden. Deze speciale behandeling geldt voor iedereen die na 1 januari 2000 geboren is.’

Redder vat de diensten nog eens samen: ‘We investeren in leerlingenzorg en beïnvloeden de kwaliteit van het onderwijs, zodat de onderwijzers op de beste manier met de klas omgaan. Ook kijken we naar de schoolontwikkeling en de kennis- en persoonlijke groei van de leerlingen. Wij zorgen voor een brede zorgbenadering, trainen leraren en organiseren trainingen voor het ontwikkelen van een organisatie. Een ander belangrijk onderdeel zijn onze trainingen op gebieden als dyslexie, gedragsbehandeling en ouderbegeleiding.’
Het kantoor van de OBD, lid van brancheorganisatie Edventure, kan op afspraak bezocht worden. Voor meer informatie over de diensten van de OBD Duin- en Bollenstreek: Heereweg 258, 2161 BS Lisse, T: 0252 419 117, W: www.obdlisse.nl.